ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

499/1-2 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ. สุรินทร์ 32000

โทร.  0-4451-8155-6  โทรสาร  0-4451-8155-6

Email  Surin@mol.go.th