สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์