ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน บ้านบ้านโอทะลัน หมู่ที่ 3 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2560  ในเขตพื้นที่อำเภอบัวเชด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน บ้านบ้านโอทะลัน หมู่ที่ 3 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น สาธิตการพับเหรียญโปรยทาน เป็นต้น