ประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์เป็นองค์กรคุณธรรม"