การจัดงานวันดินโลก ปี 2562

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลก ปี 2562  

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกรมพัฒนาที่ดิน  กำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ประกอด้วยกิจกรรมมากมาย สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ทาง http://worldsoilday.in.th และเฟซบุ๊ก world soil day วันดินโลก 

พร้อมนี้ขอเชิญชวนองค์กรและบุคคลร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล King Bhumibol world soil day Award ปี 2562 คลิกอ่านรายละเอียด  http://www.worldsoilday.in.th/Award_WSD.html