การรับสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 

ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 40 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2562  ทั้งนี้สามารถสมัครได้ที่  ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดรายละเอียด  http://surin.mol.go.th/node/881