เตือนคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวันอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่แจ้งเป็นตัวแทนยื่นขอบำเหน็จชราภาพ

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด  http://surin.mol.go.th/sites/surin.mol.go.th/files/prachaasamphanthkaarkhrabenginbamehncchchraaphaaphaithwan.pdf