ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

 

499/1-2 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง


จังหวัดสุรินทร์  32000

 

โทรศัพท์ :  044-518155   โทรสาร :  044-518156

 

เว็บไซต์ :  http://surin.mol.go.th   Email : surin@mol.go.th