ประกาศสอบราคารายการปรับปรุงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานตั้งใหม่

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างรายการปรับปรุงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานตั้งใหม่ เพื่อใช้ในศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักทะเบียนอำเภอท่าตูม ที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบขนาด
sbraakhaa.pdf635.54 KB