บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม)

ไฟล์แนบขนาด
sthaankaarndaanesrsthkicchaelaaerngngaan_pracchampii_2560.pdf2.34 MB