บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)

ไฟล์แนบขนาด
sthaankaarndaanaerngngaan_aitrmaas_1_pii_2561.pdf2.34 MB