พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

วันพฤหัสบดีที่  11  กรกฎาคม  2562  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ  หอประชุมจังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี

 

 

 *K*