โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.จ.สุรินทร์

           วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.จ.สุรินทร์ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง ณ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ให้บริการด้านการรับสมัครงาน/ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและการประกันสังคม/รับสมัครฝึกอาชีพ/ เป็นต้น โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

****************************