บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน)

ไฟล์แนบขนาด
bthwiekhraaahkaarraayngaansthaankaarn_aitrmaas_2_pii_62.pdf2.3 MB