สรจ.สุรินทร์ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

           วันที่ 23 กันยายน 2562 กระทรวงแรงงานจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นางวารินทร์  ต้องถือดี อาสาสมัครแรงงานตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยนางอรวรรณ  หินตะ แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

****************************