บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน)

ไฟล์แนบขนาด
bthwiekhraaahkaarraayngaansthaankaarn_aitrmaas_3_pii_62.pdf2.31 MB