หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562

                    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง บรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อนจากภัย โดยมีนายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

***********************************