รายงานสภาวะอากาศ - สุรินทร์ : อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ : 30/04/2010 เวลา 13:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 35.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 48 %
ความกดอากาศ : 1009.87 มิลลิบาร์

ทิศทางลม : ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก ความเร็ว 5.6 กม./ชม.

ทัศนวิสัย : 9.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฟ้าหลัว
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร